ਸਟੋਰੇਜ

ਸਟੋਰੇਜ

ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਮੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਮੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੇਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੰਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।

ਸਟੋਰੇਜ
ਸਟੋਰੇਜ

ਨਿਰੀਖਣ

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਟੋਰੇਜ
ਸਟੋਰੇਜ
ਸਟੋਰੇਜ
ਸਟੋਰੇਜ
ਸਟੋਰੇਜ

ਪੈਕਿੰਗ

ਮਿਆਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪੈਕਿੰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਟੋਰੇਜ
ਸਟੋਰੇਜ
ਸਟੋਰੇਜ
ਸਟੋਰੇਜ

ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡੋ